KONCERT MED GRUNDTONEN

Stengård Kirke 17. november 2014

 

Martin Thaning Petersen: Stykke for slagtøj og elektronik (2014)
  Martin Thaning Petersen, slagtøj, lydregi
   
Rune Solvang: Scenario nr. 1 (2014)
  Rune Solvang, klaver
   
Martin Thaning Petersen: Clair Obscure pour Piano (2011-14)
  Martin Thaning Petersen, klaver
   
  PAUSE
   
Martin Thaning Petersen: Distances, Part II (2013-14)
  Martin Thaning Petersen, lydregi
   
Rune Solvang: Den røde suite (2010-11)
  I - Yuppiens dødsdans
  II - Fri natur
  III - National hovedrengøring - fri for racisme
  IV - Vindmøllernes kamp mod Don Quijote
  V - Kong Kroisos' åbenbaring
  Rune Solvang, klaver