KONCERT MED GRUNDTONEN

Stengård Kirke 15. november 2007

 

Martin Thaning Petersen: Blæsertrio (2004)
  Gitte Nyholm, fløjte
  Jesper Sejrup Clausen, klarinet
  Jes Touborg, fagot
   
Rune Solvang: Grøn lunge (2006)
  Paula Engel, akkordeon
   
Martin Thaning Petersen: Corridors (2004-06)
  I - The Dimensions
  II - The Gateway
  III - The Infinity
  Martin Thaning Petersen, klaver
   
  PAUSE
   
Toke Brorson Odin: Stykke for klaver (2004)
  Rune Solvang, klaver
   
Martin Thaning Petersen: Dødens karrusel (1995)
  Rune Solvang, klaver
   
Rune Solvang: Bakchanter (2000)
  I - Når skal jeg under nattens dans
  II - Fár vanvidets hastende hunde
  III - Vi vil danse for Bakchos
  Toke Brorson Odin, bas
  Pernille Petersen, blokfløjte
  Martin Buono, guitar
  Martin Thaning Petersen, trommer