KONCERT MED GRUNDTONEN

Stengård Kirke 22. juni 2022

 

Lars Kynde: Elephant Heart (2010)
  Martin Thaning Petersen, wandelende tak
  Rune Solvang, wandelende tak
  Lars Kynde, wandelende tak
   
Martin Thaning Petersen: Feedback (2022)
  Martin Thaning Petersen, alternative instrumenter, lydregi
   
Rune Solvang: Opholdsrum (2022)
  Rune Solvang, alternative instrumenter, wandelende tak
  Martin Thaning Petersen, alternative instrumenter
   
Martin Thaning Petersen: Skyggespil (2022)
  Martin Thaning Petersen, klaver
   
  PAUSE
   
Rune Solvang: Ringe i vandet (2021)
  Rune Solvang, klaver, wandelende tak
   
Martin Thaning Petersen: Stykke for Motororgel, Wandelende Tak og alternative instrumenter (2022)
  Martin Thaning Petersen, motororgel, alternative instrumenter
  Rune Solvang, wandelende tak
  Lars Kynde, wandelende tak
   
Lars Kynde: Lullaby (2012)
  Martin Thaning Petersen, wandelende tak
  Rune Solvang, wandelende tak
  Lars Kynde, wandelende tak
   
Rune Solvang: Idéens ophav (2009)
  Rune Solvang, klaver
   
   
   
Koncerten er støttet af:  
   
Koncerten er støttet af Koda Kultur  
   

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS