KONCERT MED GRUNDTONEN

Stengård Kirke 15. november 2006

 

Rune Solvang: 4 (2003-04)
  Anna Jauhola, klarinet
  Carla Kuotila, cello
  Mads Hebsgaard Andersen, marimba
  Rune Solvang, klaver
  Toke Brorson Odin, dirigent
   
Martin Thaning Petersen: Clock Work (2006)
  Toke Brorson Odin, lydregi
   
Toke Brorson Odin: Stykke for klaver (2004)
  Rune Solvang, klaver
   
Rune Solvang: Junglemusik (2003)
  Toke Brorson Odin, lydregi
   
Martin Thaning Petersen: Corridors I & II (2004-06)
  Martin Thaning Petersen, klaver
   
  PAUSE
   
Rune Solvang: Sonate for klaver i en sats (1997)
  Rune Solvang, klaver
   
Martin Thaning Petersen: Technological Myths (2005-06)
  Section 1: Birth
  I: Biomechanical Screams
  II: Engine Heart Construction
  Toke Brorson Odin, lydregi
   
Toke Brorson Odin: Rejse i Vietnam (2006)
  Toke Brorson Odin, lydregi
   
Martin Thaning Petersen: Signals Part IV (2006)
  Sofia Kayaya, fløjte
  Carla Kuotila, cello
  Rune Solvang, klaver

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS