KONCERT MED GRUNDTONEN

Stengård Kirke 18. maj 2017

 

Martin Thaning Petersen: Sound Work V (2017)
  Martin Thaning Petersen, alternative instrumenter
  Rune Solvang, alternative instrumenter
   
Rune Solvang: Fri natur (2010)
  (fra Den røde suite)
  Rune Solvang, klaver
   
Martin Thaning Petersen: The Voice of Space (2011)
  Martin Thaning Petersen, lydregi
   
Martin Thaning Petersen: The Voice of Space, for Piano (2017)
  Martin Thaning Petersen, klaver
   
  PAUSE
   
Rune Solvang: Kreative zoner nr. 3 (2017)
  Rune Solvang, klaver, alternative instrumenter
  Martin Thaning Petersen, trommer, alternative instrumenter
   
Martin Thaning Petersen: Monuments (2014)
  Martin Thaning Petersen, klaver
   
Rune Solvang: Kong Kroisos' åbenbaring (2011)
  (fra Den røde suite)
  Rune Solvang, klaver
   

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS