KONCERT MED GRUNDTONEN

Stengård Kirke 13. juni 2024

 

Martin Thaning Petersen: Stykke for Motororgel, Dodecasphere og alternative instrumenter (2024)
  Martin Thaning Petersen, alternative instrumenter
   
Rune Solvang: Meditation nr. 3 (2014)
  Rune Solvang, klaver
   
Martin Thaning Petersen: Layers (2024)
  Martin Thaning Petersen, klaver
   
  PAUSE
   
Martin Thaning Petersen: Trash (2024)
  Martin Thaning Petersen, lydregi
   
Rune Solvang: Oldtid (2023-24)
  I – Den store hal
  II – Bopladsen
  Rune Solvang, klaver
  Martin Thaning Petersen, trommer
   
   
   
Koncerten er støttet af:  
   
Koncerten er støttet af Koda Kultur